תפריט

תקנים ואישורים

קצין בטיחות בכיר בתעבורה מנהל את מחלקת הבטיחות במרכבה. נושא שהינו יעד על בחברה. אנו משתמשים בכל אמצעי בטיחות, ללא שיקולי עלויות וזמנים ופועלים על פי תקני בטיחות מחמירים ביותר.

במחלקה מספר נושאי טיפול:

1. קליטת נהגים – מבוצעים מיונים קפדניים לקליטת נהגים חדשים בהתאם לתקנות ולנהלים המחמירים ביותר

2. בחינה מעשית לבדיקת כשירות לביצוע הסעות על הרכב עליו הוא מיועד לנהוג.

3. הדרכות מקצועיות להטמעת כללי הנהיגה הבטוחה הקפדניים המחייבים כל נהג בחברות הסעות.

4. הקפדה על טיפול הולם ברכבים כל כלי הרכב של “מרכבה” מטופלים באופן שוטף רק מול מוסכים מורשים.

5. ביקורת בטיחות של כלי הרכב אחת לחודש כפי שמתחייב.

6. ביקורת מוכנות כלי הרכב לפני הקיץ ולפני החורף.

7. כלי הרכב של מרכבה היהם חדישים ומצוידים בתוספות המתקדמות להבטחת בטיחות אופטימלית.

8. למחלקה מכונאי מוסמך וניידת שרות לתיקונים וחילוצי דרך.

אישורי ותקנים לצפיה והורדה

אישור מפעל חיוני

אישור קצין בטיחות בתעבורה

כתב הסמכה לניהול חברת הסעים – משרד התחבורה

מרכבה הסעים בע”מ 03-9347770 hadas@mercava.co.il